Mäntän tehtaiden sairauskassa

Mäntän tehtaiden sairauskassa

 

Mäntän tehtaiden sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.

Ylin päätösvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. 

Kassan sairausvakuutuslain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos. Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.


Mäntän tehtaiden sairauskassa on perustettu jo vuonna 1871, jolloin G.A.Serlachius ja tehtaan työväki sopivat, että työväki jättää osan palkastaan sairaus- ja hautausapukassaan. Kassan ensimmäinen virallinen nimi oli Mäntän Waivaiskassa. Tämän jälkeen kassalla on ollut useita nimiä. Nykyisellä nimellään kassa on toiminut vuodesta 1965.


Mäntän tehtaiden sairauskassa

PL 12 (käyntiosoite Sarakatu 8)

35801 Mänttä

puh. 03-4747478

e-mail: mantan.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi


Kassa on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 - 12 ja 13 - 14.30 (torstaisin ja perjantaisin kassa on suljettu)


 

Mäntän tehtaiden sairauskassa | Ylläpito | Kotisivuton.fi