Mäntän tehtaiden sairauskassa · Lisäetuudet

Lisäetuudet 

Korvauksia haetaan kirjallisesti. Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta. Kuittia maksun suorittamisesta ei pääsääntöisesti tarvita. Korvausten saamiseen tarvitaan hoitopaikasta saatu alkuperäinen laskuerittely, josta näkyy, ketä maksu koskee, mikä maksu on kyseesssä sekä käyntipäivä. Kelakorvaus kannattaa vähentää jo hoitopaikassa, mikäli se on mahdollista.

Kun kyseessä on yksityislääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla käynti tai fysikaalinen hoito, pitää täyttää myös Kelan korvaushakemus SV127, ellei kelakorvausta ole saatu jo hoitopaikasta. Korvaushakemuksen saa yleensä hoitopaikasta. Sen voi myös täyttää Kelan sivuilla osoitteessa www.kela.fi (asioi verkossa).

Kotiin tuleva korvauspäätös koskee ainoastaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta (Kela-korvaus). Lisäetuudet maksetaan samalla kertaa, mutta niistä ei läheteä kirjallista päätöstä.

Alla oleva luettelo on vain suuntaa antava. Tarkempia tietoja voi kysyä kassan toimistosta puhelimitse 03-4747478 tai sähköpostitse mantan.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi

Huomioithan, että kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustan­nuksia. Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Jos kassan jäsen tai muu edunsaaja on saanut näiden sääntöjen mukaista lisäetuut­ta enemmän kuin mihin hänellä on ollut oikeus, on aiheettomasti maksettu etuus perittävä takaisin.


 Korvaukset 2020 (100 %, ellei muuta mainita)  

 • lääkärinpalkkiot (kattosumma 5000 €/kalenterivuosi)

 • poliklinikkamaksut

 • sairaalamaksut

 • päiväkirurgiamaksut

 • sarjahoitomaksut

 • terveyskeskusmaksut

 • joukkoseulonnasta perityt maksut

 • lääkärin määräämä jalkojen hoito

 • matkakustannukset lähimpään sairaanhoitopaikkaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen, jos ylittää SVL-omavastuun 25 €

          Huom! Kelataksin perimä omavastuu 25 € korvataan

 • lääkärin määräämät  lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

 • psykoterapia (kattosumma 1000 €/kalenterivuosi)

 • lääkärin määräämät sairausvakuutuslain nojalla korvattavat laboratoriotutkimukset 

 • lääkärin määräämät sairausvakuutuslain nojalla korvattavat radiologiset tutkimukset (kattosumma 2000 €/kalenterivuosi)

 • lääkärin määräämästä fysioterapiasta 60 %

 • hieronta-, naprapatia-, osteopatia- ja kiropraktiikkahoidosta 40 %, enintään 300 euroa/kalenterivuosi (Huom! Hoidon antajan pitää olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Asian voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä (JulkiTerhikki). Korvauksen maksamista varten tarvitaan kuitti, josta selviää, kenelle hoito on annettu, kuka hoidon on antanut sekä hoitopäivä)

 • lääkärin määräämistä apuvälineistä tms. 400 €/kalenterivuosi

 • hammashoitokustannuksista 400 €/kalenterivuosi

 • silmälaseista vuoden jäsenyyden jälkeen 400 € (Tarvitaan kuitti. Huom! Silmälasikorvaukseen on oikeus joka toinen kalenterivuosi) vastaavan summan voi halutessaan käyttää silmien taittovirhekirurgiaan tai kaihileikkaukseen samoin perustein

Huom! toimisto-, laitos- ja toimenpidemaksuja tai laskutuslisiä ei korvata

 

 

Mäntän tehtaiden sairauskassa | Ylläpito | Kotisivuton.fi